مسابقات تیر اندازی

قوانین جهانی فیلدتارگت

قوانین جهانی فیلدتارگت

قوانین جامع فدراسیون جهانی فیلد تارگت

 • تجهیزات
 • تفنگ‌های بادی

تفنگ‌ بادی پی سی پی که توان آنها بیش از 12 فوت بر پوند (16.3 ژول) نباشد، می‌توانند در شرایط کاری ایمن به کار گرفته شوند.

در خلال مسابقه، هیچ گونه تنظیم قدرتی را نمی‌توان بر روی تفنگ بادی انجام داد.

در آن دسته از کشورهای میزبان که در آنجا توان بیش‌تری برای تفنگ‌ های بادی مجاز است، تفنگ‌های بادی با توان بیش‌تر از توان یاد شده، می‌توانند در کلاس جداگانه‌ای شرکت داده شوند.

 • مهمات

هر ساچمه تفنگ بادی و با هر طرحی را که از سرب، آلیاژ سرب، روی یا آلیاژ روی و یا مواد مشابه ساخته شده باشد، می‌توان به کار برد.

 • دید

هر گونه دوربین را به استثنای دوربین لیزری می‌توان به کار برد.

هیچ گونه تجهیز لیزری داخلی و یا دستگاه جستجوگر لیزری جداگانه‌ای را نمی‌توان استفاده کرد.

قوانین جهانی فیلدتارگت : لوازم جانبی تفنگ که مجاز می باشند

 • یک تسمه تکی (تسمه‌های اضافی مجاز نیستند)
 • قلاب ته قنداق تفنگ
 • تراز سنج
 • سایه‌بان برای حوزه مربوطه
 • تقویت کننده میدان دید (لاستیکی) (Scope enhancer)
 • دماسنج
 • بادنما (غیر الکترونیکی)
 • شیب سنج

گزینه‌های مربوط به قرائت باد

برای کمک به تیراندازها از بابت سنجش باد، گزینه‌هایی که در دسترس هستند، عبارتند از:

الف) بادنما که به تفنگ متصل شده است (با طناب و یا شبیه به آن).

ب) طناب هدف

هیچ گونه تجهیزات اضافی از نوع الکترونیکی یا غیره را نمی‌توان از بابت ارزیابی باد و یا سایر شرایط، برای کمک به تیرانداز به کار برد.

 • پوشش

هر گونه پوشش، دستکش و یا کفشی که خطری برای تیرانداز یا سایرین نداشته باشد، مجاز است. پوشش را می‌توان در یک پد قرار داد تا فشار قنداق تفنگ هنگامی که بر روی بازو یا زانو قرار می‌گیرد، کم شود. پدهای جداگانه‌ای را می‌توان بر روی پوشش پد بندی نشده پوشانید. دستکش‌ها نباید محتوی هیچ گونه ماده سفت و محکمی باشند که بالاتر از مچ قرار گیرند.

 • محل نشستن

بالاترین ارتفاع محل نشستن، 150 میلیمتر (6 اینچ) می‌باشد. از صندلی تنها برای کمک به نشستن و یا تیراندازی درحال زانو زدن، می‌توان استفاده کرد.

قوانین جامع فدراسیون جهانی فیلد تارگت

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید