تیر اندازی

مرگ ناخواسته پدر با تفنگ بادی

مرگ ناخواسته پدر با تفنگ بادی

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از مركز اطلاع رساني پليس تهران بزرگ ساعت 17:30 روز 25 تيرماه فوت مشكوك فردي حدود 50 ساله به كلانتري 124 يوسف آباد اعلام شد؛ با حضور ماموران در محل و انجام تحقيقات اوليه مشخص شد اين فرد بر اثر اصابت گلوله ساچمه اي يك تفنگ بادی و به قسمت حساس سر فوت كرده است.
پرونده در اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي تهران بزرگ با موضوع ‘فوت مشكوك’ تشكيل و با دستور بازپرس شعبه دوم دادسراي امور جنايي تهران، پرونده براي رسيدگي در اختيار اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.
در تحقيقات پليسي، كارآگاهان با حضور در محل تحقيق از پسر متوفي كه در زمان وقوع حادثه به همراه پدرش تنها در خانه حضور داشت، پرداختند، پسر متوفي در اظهارات خود به كارآگاهان گفت: قصد سفر داشتيم، پدرم از من خواست تا اسلحه [ بادي ] را برايش بياورم تا آنرا امتحان كنيم؛ من يك ساچمه داخل تفنگ بادي گذاشتم و آنرا به پدرم دادم اما اسلحه شليك نكرد؛ پدر از من درخواست پيچ گوشتي كرد تا گير اسلحه را برطرف كند كه ناگهان تفنگ شليك شد و گلوله به سر پدرم برخورد كرد.
وي ادامه داد بلافاصله پدرم را تنفس مصنوعي و ماساژ قلبي دادم و همزمان موضوع را تلفني با عمويم در ميان گذاشتم، زمانيكه اورژانس به محل رسيد، عنوان كردند كه پدرم فوت كرده است.
بر اساس اين گزارش، بررسي صحت اظهارات پسر متوفي در دستور كار كارآگاهان قرار گرفت و كارآگاهان با توجه به نظريه تيم بررسي صحنه اطمينان پيدا كردند كه شليك گلوله نمي توانسته توسط شخص متوفي انجام شده باشد لذا بار ديگر تحقيقات از پسر متوفي در خصوص نحوه شليك گلوله و مرگ پدرش در دستور كار كارآگاهان قرار گرفت.
سرانجام صبح روز 26 تير ماه پسر متوفي در اظهارات جديد خود عنوان كرد: كه با پدرش در اتاق مشغول صحبت كردن بود كه پدر از خواست تا قبل از رفتن به سفر تفنگ بادي را برايش بياورد.
وي گفت: ساچمه اي در تفنگ قرار دادم و زمانيكه به قصد بستن، لوله تفنگ را به سمت بالا كشيدم ناگهان تير شليك شد و به سر پدرم برخورد كرد.
وي اظهار كرد: به عمويم زنگ زدم و از او خواستم خودش را سريع به خانه ما برساند، بعد از چند دقيقه اورژانس نيز به محل رسيد اما متاسفانه پدرم فوت كرده بود.
سرهنگ كارآگاه حميد مكرم، معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ ، با اعلام اين خبر گفت: متهم پرونده امروز براي صدور دستور قضايي به شعبه دوم بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران اعزام شده است.

 

منبع : خبرگزاری ایرنا

 

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید